Puchar Bike Orient

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, zespół OrientAkcja oraz zespół IT Orient.
 • Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie http://bikeorient.pl/regulamin. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie http://orientakcja.blogspot.com/p/reg.html, Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie https://itorient.wordpress.com/
 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2017 zalicza się 6 imprez: 2 edycje Rajdów Bike Orient, 2 edycje OrientAkcji, 1 edycja Rajdu Waligóry oraz 1 edycja IT Orient.
 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2017:
  • 22 kwietnia - Rajd Bike Orient
  • 6 maja - OrientAkcja
  • 1 lipca - Rajd Bike Orient
  • 29 lipca - IT Orient
  • 23 września - OrientAkcja
  • 30 września - Rajd Waligóry
 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
 • Aktualny ranking Pucharu Bike Orient jest dostępny pod niniejszym linkiem
 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry lub IT Orient rozgrywanych w 2017 roku na trasach MEGA lub GIGA.
 • W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę cztery najlepsze starty danego uczestnika na trasach MEGA i GIGA, jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty, jeżeli w trzech - trzy starty.
 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.
 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równiej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.
 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2017 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA).

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz